בטיחות באתר liammizrahi.com

בטיחות באתר liammizrahi.com

האתר מהווה אתר תשתית לשאר המערכות שנבנו ו/או נבנות בזמנים אלו על-ידי ליאם מזרחי. בחלק מהמערכות אותם בנה המפתח, נאספים פרטים אישיים אודות המשתמש.

גלישה בדפדפן Tor עבור אנשים בעלי ידע בסייבר לא תאופשר בחלק מהמערכות.

המידע שנשמר אודות המשתמש נשמר לאופן בקרת איכות וכן, על פי חוק האתרים הבין לאומי אשר מחייל את המערכות ולהכין במקרה שהאתר עלול לעבור על זכויות יוצרים ובכלל להגן על בעל האתר מבחינה משפטית.

בעל האתר רשאי למסור פרטים אלו לגורמים המוסמכים באמצעות צו בית משפט.

הפרטים שנאספים מוצפנים באמצעות שיטת הפנה שחזקה משיטת הmd5 הסטנדרטית ועל כן ב99% מהמקרים אין בפי משטרת ישראל ושאר הרשויות במידע את היכולת לפצח את ההצפנה המאסיבית הזו, כדי להגן על פרטיות המשתמש.

בעל האתר מתחייב שלא למסור את הפרטים לגורמים לא מוסמכים שעל כן, מחויב בעל האתר למסור פרטים אלו במקרה של פגיעה באדם או בזכויות יוצרים על פי חוקי הקניין הרוחני של מדינת ישראל. ניתן לקרוא בעמוד תנאי השימוש את החוקים המצוינים לעיל בשפה האנגלית

logofake
מזייף הכתבות